Новини FASEP

Розсилка

Умови гарантійного обслуговування

1. Загальні положення

Гарантійне обслуговування поширюється на обладнання, опції і деталі, поставлені через дилерську мережу ПП Автокомплектація незалежно від того, кому було передано обладнання (тобто користувача), якщо інше не обумовлено додатково. Повний перелік обладнання (найменування та модель ) можна переглянути тут.

Ідентифікація обладнання здійснюється за маркуванням (табличка, закріплена на зовнішньому корпусі обладнання). Маркування є невід'ємною частиною обладнання і підтверджує легітимність гарантійної претензії.

Гарантійне обслуговування поширюється на дефекти компонентів і/або обладнання в цілому, заявлені власником протягом строку гарантії.

Гарантійне обслуговування виконується Сервісним центром ПП Автокомплектація або його уповноваженим представником.

Зовнішні по відношенню до обладнання пристрою - наприклад, системний блок комп'ютера, друкують устрою чи інше периферійне устаткування - розглядаються як самостійні пристрої і не підлягають гарантійному обслуговуванню.

Опції - це все окремо придбані компоненти, встановлені відповідно до можливої конфігурацією обладнання і використовувані в складі обладнання, тобто які не є самостійними пристроями. До опцій відносяться запасні частини, використані в процесі гарантійного ремонту.

Компоненти обладнання, придбані та встановлені у момент його продажу, не підпадають під визначення опцій і розцінюються як частина заявленого на гарантійне обслуговування обладнання, якщо іншого не обумовлено додатково.

2. Початок гарантії та документи, що підтверджують гарантію

2.1. Обчислення гарантійного терміну

Гарантійний термін обчислюється від дати відвантаження обладнання, яка фіксується ПП Автокомплектація і підтверджується відповідним записом у Гарантійному талоні (базовий термін). Допускається збільшення терміну гарантії до трьох років, за умови профілактичного (регламентного) обслуговування обладнання.

Гарантійний термін на опції обчислюється від дати їх придбання.

Всі вузли та компоненти, що є частиною несправного (заявленого на гарантійний ремонт) устаткування, змінення протягом гарантійного терміну, успадковують гарантійний термін та умови гарантійного обслуговування обладнання в цілому, тобто ні на дані компоненти, ні на обладнання в цілому Сервісний центр не передбачає продовження гарантійного терміну.

На деякі види обладнання гарантійний строк обчислюється від дати закінчення пусконалагоджувальних робіт. Факт закінчення пусконалагоджувальних робіт фіксується Сервісним центром або його повноважним представником і підтверджується відповідним записом у гарантійному талоні та/або актом про виконання пусконалагоджувальних робіт.

Увага! Відповідальність за затримку в проведенні пусконалагоджувальних робіт більш ніж на три місяці від дати відвантаження обладнання несе власник обладнання або організація, безпосередньо продала дане обладнання власникові.

2.2. Документи, що підтверджують гарантію

Для отримання гарантійного обслуговування протягом базового терміну гарантії (див. п. 2.1 ) необхідно пред'явити заповнений Гарантійний талон із зазначенням найменування, модель і серійний номер обладнання, дати відвантаження і терміну гарантії. Гарантійний талон заповнюється і підписується особою, уповноваженою ПП Автокомплектація;

Для отримання гарантійного обслуговування обладнання, експлуатація якого вимагає виконання пусконалагоджувальних робіт та/або профілактичного (регламентного) обслуговування, необхідно пред'явити наступні документи (див. п. 2.1):

  • акт про виконання пусконалагоджувальних робіт із зазначенням дати робіт і заводського номера обладнання, підписаний Сервісним центром ПП Автокомплектація;
  • акт про виконання профілактичного (регламентного) обслуговування із зазначенням дати робіт і заводського номера обладнання, підписаний Сервісним центром ПП Автокомплектація ; 
  • Сервісну книжку, яка містить відповідні записи про найменування, моделі і заводському номері обладнання, датах закінчення пусконалагоджувальних робіт та/або дати проведення профілактичного (регламентного) обслуговування, терміни гарантії. Сервісна книжка повинна бути підписана Сервісним центром ПП Автокомплектація.

З усіх спірних питань, що стосуються отримання гарантійного обслуговування, як власник, так і уповноважений продавець можуть звертатися в Сервісний центр ПП Автокомплектація за роз'ясненнями.

Увага! До розгляду приймається Гарантійний талон (Сервісна книжка) встановленого зразка, який видається торговим відділенням ПП Автокомплектація на кожну одиницю обладнання (вироби, продукції). Відповідальність за роз'яснення умов гарантійного обслуговування і передачу Гарантійного талона (Сервісної книжки) кінцевому користувачеві (власнику) покладається на ПП Автокомплектація або уповноваженого продавця.

3. Визначення гарантійного випадку

Легітимність гарантійної претензії визначається по маркуванню обладнання, що дозволяє звірити заводський номер обладнання з заводським номером, вказаним у інформаційному, і визначити конфігурацію обладнання, гарантійний термін та умови усунення дефектів протягом гарантійного терміну.

Гарантійним є випадок дефекту (втрати працездатності) будь-якого з компонентів гарантійного устаткування за винятком :

  • механічних пошкоджень (включаючи випадкові), отриманих в результаті дії вогню, удару або аварії;
  • дефектів, отриманих в результаті використання неоригінальних запасних частин, а також обслуговування, ремонту або модифікації обладнання приватними особами або організаціями, що не мають спеціального дозволу Сервісного центру ПП Автокомплектація ;
  • дефектів, що виникли як наслідок порушення правил та умов експлуатації, транспортування або зберігання ;
  • несправності, що виникла в результаті нормального зносу або закінчення терміну служби компонентів обладнання (видаткових матеріалів, різального інструменту, фільтруючих елементів, змінних насадок електронного « носа » і тому подібних компонентів) ;
  • несправності, що є наслідком впливу на мікрокод, виробленого будь-якою особою за винятком співробітника Сервісного центру ПП Автокомплектація ;
  • дефектів, що виникли як наслідок використання програмного забезпечення, приладдя, витратних матеріалів або інших деталей, не схваленого фірмою-виробником та/або фірмою-постачальником.

У гарантійному ремонті (заміні) може бути відмовлено за відсутності маркування обладнання або неможливості її прочитати (пошкодження, зафарбовування ) ; за відсутності Гарантійного талона (Сервісної книжки) на обладнання або його (її) неправильному (неправомочному) заповненні; за відсутності підтвердження легального (через уповноважених продавців) придбання обладнання.

При наявності в обладнанні додаткових вузлів, не передбачених конфігурацією (наприклад, мережевих або інших адаптерів), гарантійні претензії приймаються тільки у випадку дефекту, який не є прямим наслідком використання такого вузла.

 4. Методи відновлення гарантійного обладнання

Протягом гарантійного терміну дефект устаткування усувається шляхом заміни несправних компонентів (вузлів) на аналогічні, в справному стані. Всі несправні компоненти (вузли) - дефектні запасні частини, замінені в обладнанні на підставі гарантійної претензії, - стають власністю Сервісного центру. Якщо дефектна запасна частина з яких-небудь причин не може бути передана у власність Сервісного центру, то вона підлягає оплаті за ціною запасний частини, що надається для заміни.

Надані для гарантійного ремонту запасні частини є або знову виробленими, або відновленими на заводах фірм-виробників і відповідними за параметрами новим.

Відновлення гарантійного обладнання не обов'язково пов'язано з заміною дефектних запасних частин. Для відновлення працездатності обладнання можуть бути проведені роботи і без використання запасних частин - наприклад, очищення друкуючих головок, очищення і регулювання напрямних і гвинтових пар, очищення плат контролера, оновлення мікрокоду, регулювання окремих компонентів (вузлів), відновлення монтажних з'єднань, усунення механічних пошкоджень і т.п.

Оновлення мікрокоду на більш нову версію не є частиною гарантійного обслуговування. Його зміна не проводиться автоматично при появі нових версій. При виникненні дефекту, що є прямим наслідком роботи із застарілою версією мікрокоду, Сервісний центр на свій розсуд або справить зміну мікрокоду і обміняє відповідну дефектну запасну частину, або порекомендує власнику провести оновлення мікрокоду шляхом використання процедури перезапису. Забезпечення сумісності математичного забезпечення (прикладних програм) з новими версіями мікрокоду і оновлення мікрокоду при появі нових версій математичного забезпечення є відповідальністю кінцевого користувача - власника обладнання.

5. Терміни та умови відновлення

5.1. Базові умови відновлення

Гарантійний ремонт обладнання виконується на території Сервісного центру ПП Автокомплектація по пред'явленні обладнання протягом гарантійного терміну. Сервісний центр проводить безкоштовну діагностику і заміну дефектних запасних частин (гарантія типу «Запасні частини і робота»).

Всі транспортні витрати, зобов'язання і ризики з доставки обладнання в ремонт і з ремонту несе власник устаткування.

Гарантійний ремонт обладнання проводиться протягом від двох до тридцяти днів з моменту отримання обладнання Сервісним центром ПП Автокомплектація.

Якщо на складі Сервісного центру відсутні запасні частини, що вимагаються для проведення ремонту, термін гарантійного ремонту збільшується на термін поставки необхідних запасних частин. У цьому випадку термін гарантії продовжується на час гарантійного ремонту обладнання, про що робиться відповідний запис в Гарантійному талоні ( Сервісній книжці ).

Увага! У загальному випадку на обладнання поширюється гарантія типу «Запасні частини і робота». Для визначення типу гарантії слід керуватися записом у гарантійний талон ( Сервісній книжці ) або таблицею.

5.2. Виїзд на територію замовника

На певні типи обладнання розповсюджується гарантія типу «Відновлення на території замовника» (див. Гарантійний талон ( сервісну книжку) або таблицю). Ця умова передбачає, що власник має право на ремонт несправного обладнання з прибуттям інженера Сервісного центру ПП Автокомплектація до місця встановлення обладнання, якщо :

інженер Сервісного центру встановив, що усунути заявлену проблему (дефект ) неможливо навіть при акуратному виконанні користувачем усіх рекомендацій, переданих інженером по телефону ;

Власник має право викликати інженера для гарантійного обслуговування після повної оплати всіх витрат, пов'язаних з відрядженням інженера Сервісного центру ПП Автокомплектація до місця установки устаткування.

У будь-якому випадку за власником залишається право безкоштовного ремонту на території Сервісного центру ПП Автокомплектація.

5.3. Гарантія тільки на деталі

Всі опції, а також деякі типи обладнання мають гарантію типу «Запасні частини». Дана умова має на увазі, що власник має право протягом гарантійного терміну безкоштовно обміняти несправні компоненти в Сервісному центрі, а роботи з діагностики і заміні, так само як і інші накладні витрати, пов'язані з пересилкою повертаються (дефектних) запасних частин і оформленням обміну, необхідно оплачувати додатково.

5.4. Деталі для самостійної заміни користувачем

На деякі типи обладнання розповсюджується гарантія типу «Самостійна заміна користувачем». Дана умова має на увазі, що певні деталі висилаються безпосередньо власнику, який самостійно виробляє заміну.

Інструкції з установки, а також інструкція з повернення або знищення дефектної деталі додаються до висилається деталі.

Якщо дефектна деталь, обов'язкова до повернення, не буде повернута Сервісному центру у встановлений термін, власнику буде виставлений рахунок на оплату висилається деталі. У цьому випадку до оплати рахунку Сервісний центр має право відмовити в подальшому гарантійному обслуговуванні обладнання, на якому відбувалася заміна дефектної деталі.

5.5. Телефонна підтримка

Частиною гарантійного обслуговування є безкоштовна телефонна підтримка.

Даний сервіс включає консультації з встановлення і використання обладнання, а також пошуку ймовірної причини його відмови. Зверніть увагу, що при відмовах фахівець Сервісного центру може вказати тільки на ймовірні (найбільш типові) причини.

Телефонна підтримка не включає в себе превентивні заходи, такі як інформування про наявність нових версій або доопрацювань, поширення нових версій або доопрацювань, нагадування про необхідність проведення регламентних робіт.

6. Установка та профілактичне обслуговування обладнання

На певні типи (моделі) обладнання розповсюджується гарантія типу « Установка і введення в експлуатацію» (див. Гарантійний талон (сервісну книжку) або таблицю). Дана умова має на увазі, що обладнання розпаковується, встановлюється і вводиться в експлуатацію у присутності або з санкції і при безпосередньому керівництві або участі представників Сервісного центру, про що робиться відповідний запис в Гарантійному талоні (Сервісній книжці). Надалі гарантійний ремонт обладнання надається на умовах і в терміни, відповідні гарантії типу «Відновлення на території замовника» (див. п. 5.2), якщо інше не обумовлено додатково.

На певні типи (моделі) обладнання розповсюджується гарантія з профілактичним (регламентним) обслуговуванням (див. Гарантійний талон (сервісну книжку) або таблицю). Дана умова має на увазі, що власник несе повну відповідальність за дотримання термінів профілактичного (регламентного) обслуговування обладнання. При цьому всі роботи виконуються згідно з процедурами, встановленими в технічній (експлуатаційній, користувальницької або інший) документації, що додається до обладнання та/або переданої Сервісним центром, і при безпосередньому керівництві або участі представників Сервісного центру, про що робиться відповідний запис в Гарантійному талоні (Сервісній книжці). При недотриманні цієї умови Сервісний центр має право відмовити в подальшому гарантійному обслуговуванні обладнання, профілактичне (регламентне) обслуговування якого не проводилося (немає запису в Сервісній книжці), або призвести гарантійний ремонт обладнання тільки після повної оплати всіх витрат, пов'язаних з відновленням несправного обладнання.

Увага! У зв'язку з можливістю пошкодження обладнання в процесі установки або профілактичного обслуговування рекомендується звертатися до фахівців Сервісного центру ПП Автокомплектація за допомогою в проведенні робіт. В іншому випадку (якщо дефект виник унаслідок некваліфікованої установки або відсутності профілактичного обслуговування ) гарантійні претензії не приймаються.

7. Область дії та відповідальність

У загальному випадку гарантійне обслуговування не поширюється на витратні матеріали та деталі, що мають обмежений термін служби, такі як картриджі, друкуючі головки плотерів, ріжучий інструмент, фільтруючі елементи, змінні насадки електронного «носа» і тому подібні компоненти обладнання.

Сервісний центр не несе відповідальності за пошкодження або втрату інформації (програмного забезпечення), що виникли з причини несправності обладнання. У зв'язку з цим Сервісний центр рекомендує користувачам проводити архівацію даних, якщо така потрібна за умовами експлуатації.

Сервісний центр не дає жодних гарантій або запевнень, крім зазначених у цьому матеріалі. Зокрема, Сервісний центр ПП Автокомплектація не несе відповідальності ні за який збиток або упущену вигоду в результаті дефекту обладнання.

8. Розширення гарантії

Для ряду моделей устаткування можливе розширення гарантії. Дане розширення передбачає як продовження терміну гарантійного обслуговування, так і зміна рівня сервісу (зобов'язання за термінами і умовами відновлення). Пакет розширеної гарантії можна придбати в Сервісному центрі ПП Автокомплектація.